Tổ 3 gồm 4 thành viên do đồng chí Đào Thị Thảnh - GV chủ nhiệm lớp 3A làm tổ trường. Các thành viên: đồng chí Nguyễn Xuân Thủy- GV chủ nhiệm lớp 3B; đồng chí Nguyễn Thị Ánh Hồng- GV chủ nhiệm lớp 3C; đồng chí Trần Thị Thu Hường - GV dạy Tiếng ANh.