TRƯỜNG TH CẤP TIẾN THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(19/05/1890 – 19/05/2020)

I. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CỦA NHÀ TRƯỜNG – HỆ THỐNG VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP:

- Thực hiện Công văn số 978/SGDĐT-CTrTT ngày 07/05/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2020) ;

- Thực hiện Công văn số 159/GDĐT ngày 11/05/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng V/v tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2020) ;

- Thực hiện Kế hoạch của nhà trường V/v thực hiện tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2020);

II. NỘI DUNG THỰC HIÊN – KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC :

1. Công tác tuyên truyền :

1.1 Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tuyên truyền qua kênh phát thanh, trong các giờ Giáo dục tập trung, các hoạt động học tập, tuân thủ nội quy nè nếp của nhà trường, qua phát động các cuộc thi …

1.2 Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1.3. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

1.4 Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

1.5 Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những nơi có Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ

2. Các hoạt động cụ thể:

2.1 Tổ chức phát động các cuộc thi:

*Công tác triển khai chỉ đạo:

- Phát động cán bộ giáo viên, các em học sinh sưu tầm sách báo, truyện, tư liệu, tranh ảnh về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Phát động Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ” với các nội dung:

+ Thi vẽ tranh “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”

+ Thi viết với nội dung: Thí sinh sáng tác một bài văn, tùy bút hoặc bài thơ với chủ đề “ Thiếu nhi Việt Nam làm theo 5 điều Bác dạy” qua đó thể hiện suy nghĩ, tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ, những việc làm tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy.

+Thi trực tuyến với nội dung: Các câu hỏi tập trung vào cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những sự kiện lich sử của Đảng, của đất nước, của Đội TNTP Hồ Chí Minh, những câu chuyện, tư liệu lịch sử thể hiện tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi, của thiếu nhi Việt nam với Bác Hồ; gương thiếu nhi Việt Nam tiêu biểu làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

*Kết quả:

Học sinh tích cực tham gia các cuộc thi

 

 

 

 Các em học sinh tích cực tham gia cuộc thi vẽ tranh "Bác Hồ với Thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ"

2.2 Công tác phối hợp giáo dục nền nếp nội quy của Đội tăng tính kỷ luật

*Công tác triển khai chỉ đạo:

+ Nhà trường đã xây dựng quy chế Công sở văn hóa cho cán bộ giáo viên trong trường.

+Liên đội xây dựng nền nếp HS trong đó có cả giao tiếp ứng xử văn hóa với thầy cô, bạn bè, với mọi người xung quanh.

+ Học sinh học và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

+ Giáo dục cho học sinh có lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, đối với cách mạng dân tộc bằng việc: Tổ chức cho học sinh nghe các bác trong hội cựu chiến binh của xã nói chuyện về phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ, lịch sử của ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, hoặc tổ chức cho các em thường xuyên vệ sinh chăm sóc các khu di tích lịch sử trên địa bàn xã.

* Kết quả:

+ HS đoàn kết với bạn bè, lễ phép với thầy cô.

+ Đa số học sinh thực hiện tốt nội quy quy định của nhà trường đối với học sinh. Học thuộc và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

+ Các em biết ơn đối với các anh hùng có công với đất nước.

2.3. Công tác giữ gìn vệ sinh và môi trường

* Công tác triển khai, chỉ đạo:

+ Nhà trường thành lập Ban lao động vệ sinh môi trường.

+ Ban lao động vệ sinh đã có sự phân công vị trí vệ sinh cho các lớp.

+ Ban lao động vệ sinh có kế hoạch kiểm tra và đánh giá thường xuyên đối với các lớp.

+ Công tác vệ sinh trường, lớp được đưa vào nền nếp hàng ngày của học sinh. Thực hiện “Một phút sạch trường” đầu giờ vào lớp hoặc trong giờ ra chơi.

*Kết quả:

+ Hàng ngày, 100% học sinh được tham gia vệ sinh trường, lớp.

+ Quang cảnh trường, lớp luôn được trang trí đẹp mắt, sắp xếp sạch sẽ, gọn gàng.

Các em học sinh thực hiện "Một phút sạch trường" đầu giờ vào lớp

2.4. Nề nếp chào hỏi - Văn hóa xếp hàng ; việc xây dựng qui tắc ứng xử trong trường học

*Công tác triển khai, chỉ đạo:

+ Tổ chức các buổi giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa xếp hàng cho học sinh.

+ Triển khai nền nếp xếp hàng vào lớp đầu mỗi buổi học theo hiệu lệnh trống. Xếp hàng đi lên các phòng học chức năng Xếp hàng rồi đi thành hàng xuống vị trí tập trung vào các buổi chào cờ đầu tuần, chào cờ đầu tháng theo hiệu lệnh trống. Xếp hàng đi thẳng từ trong lớp ra ngoài cổng trường.

+ Nêu gương và tuyên dương "Người tốt ciệc tốt", "Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn"

* Kết quả:

+ Học sinh thực hiện tốt văn hóa xếp hàng ở trường, ở nơi công cộng.

Xếp hàng ra về giờ tan học

+ Học sinh tích cực hướng tới những hành động đẹp, ý nghĩa trong mối quan hệ với thầy cô, bạn bè.

Tuyên dương "Gương người tốt việc tốt" - Em: Phạm Mai Lan học sinh lớp 3A. Nhtj được của rơi trả lại người mất.

2.5 Công tác tuyên truyền giữ anh ninh trường học và ATGT

* Công tác triển khai chỉ đạo :

+ Thành lập Đội an ninh nhỏ tuổi, giữ an ninh trật tự nền nếp để xe khi tới trường và lấy ra xe ra về giờ tan học cho học sinh trong nhà trường

+ Tuyên truyền nhắc nhở học sinh đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe may, xe điện. Tuyên truyền nhắc nhở phụ huynh học sinh văn hóa xếp xe theo hàng chờ đón con, đảm bảo trật tự ATGT khu vực cổng trường.

* Kết quả:

+ Học sinh tuân thủ quy định và hướng dẫn của Đội anh ninh nhỏ tuổi. Thực hiện tốt nền nếp cho xe vào đầu giờ học và khi ra về.

+ Học sinh thực hiện đội mũ bảo hiểm đúng cách đảm bảo an toàn. Phụ huynh hợp tác thực hiện tốt giữ gìn an ninh trật tự và ATGT khu vực cổng trường.

"Đội An ninh nhỏ tuổi" giữ gìn trật tự trong nhà trường

2.6 Tập Thể dục buổi sáng, Thể dục giữa giờ và Võ cổ truyền nâng cao sức khỏe, tăng hiệu xuất học tập.

* Công tác triển khai, chỉ đạo:

+ Ngay từ những tuần đầu của năm học, nhà trường phối hợp với thầy giáo phụ trách môn thể dục trong nhà trường cùng với cô Tỏng Phụ Trách Đội hướng dẫn cho học sinh các bài thể dục buổi sáng, Thể dục giữa giờ và bài võ cổ truyền.

+ Các bài Thể dục buổi sáng, Thể dục giữa giờ và Võ cổ truyền được duy trì thường xuyên vào giờ ra chơi sau tiết 2 mỗi buổi học với lịch cụ thể như: Tập bài Thể dục buổi sáng (thứ hai), Thể dục giữa giờ (thứ ba) và Võ cổ truyền (thứ năm), múa dân vũ tập thể (thứ 6)

* Kết quả:

+ 100% học sinh được tham gia tập Thể dục buổi sáng, Thể dục giữa giờ và Võ cổ truyền vào giờ ra chơi sau tiết 2 mỗi buổi học.

+ Học sinh lấy lại được tinh thần thoải mái sau hai tiết học đầu tiên để bước vào các tiết học tiếp theo của buổi học.

+ Được duy trì thường xuyên, có nền nếp.